This project is read-only.

SimpleTool

Commandline tool for typical batch operations.

SimpleTool1.jpg

Usage:

(Important - its working on files in subdirectories too!)

Argument:
LIST - lists all files
DRM, NOTDRM - lists files with/without DRM
STANDARD, NOT_STANDARD - lists files compatible/incompatible with MOBI standard; comatible - with EXTH block and FileName field

RENAMEAT, RENAMETA - renames file accordingly to the metadata; AT (Author - Title), TA (Title - Author)

SWAPFL - swaps Author's name first word with second word (FirstName LastName)
ADDCOMMA - adds comma after first word of Author's name

LOCALELocaleName - sets Locale of file; LocaleName as number (locale9), or symbol (localeEN)

CLEAN - removes unnecessary entries from EXTH

---
Narzędzie do wykonywania prostych operacji na plikach MOBI i PRC. Działa na plikach w bieżącym katalogu i w podkatalogach.

Opcje:
LIST - listuje pliki
DRM, NOTDRM - listuje pliki z/bez DRM
STANDARD, NOT_STANDARD - listuje pliki zgodne/niezgodne ze standardem MOBI; zgodne - posiadaja blok EXTH i pole FileName

RENAMEAT, RENAMETA - zmienia nazwę pliku zgodnie z jego wewnętrznymi danymi; AT (Autor - Tytuł), TA (Tytuł - Autor)

SWAPFL - zamienia kolejność wyrazów w polu Autor (Imię Nazwisko)
ADDCOMMA - dodaje przecinek po pierwszym wyrazie w polu Autor

LOCALELocaleName - ustawia Locale pliku; LocaleName jako liczba (locale9), lub symbol (localeEN)

CLEAN - usuwa nieporzebne wpisy z EXTHSource: SimpleTool Souce

Last edited Jan 4, 2012 at 2:20 PM by Miroslaw_Maczka, version 7

Comments

No comments yet.